Cievne choroby mozgu

Cievne choroby mozgu môžuvzniká v dôsledku hypertenzie, vaskulárnych malformácií (arteriovenóznych aneuryziem), vaskulárnej aterosklerózy v mozgu av hlavných cievach hlavy. Medzi dôvody patrí vaskulitída, phakomatóza, trauma, krvné choroby a srdcové choroby.

V lekárskej praxi mozgová príhoda aporuchy obehu v mozgu s prechodnou povahou. Prechodné poruchy (dyscirkulatívne ochorenia, prechodný ischemický záchvat) sú charakterizované cyanózou pokožky tváre a viditeľnými sliznicami, v niektorých prípadoch sa zhoršuje oblička. Poruchy, hluk a bolesť v hlave sú typickými prejavmi porúch. Spoločnou charakteristickou črtou je mdloba, sprevádzaná chladom a cyanózou v končatinách.

Cievne choroby mozgu,Môžu byť charakterizované slabosťou a necitlivosťou prechodnej prírody v končatinách (hemiparéza), malými poruchami reči, konvulzívnymi záchvatmi, porušením funkcií kraniálnych nervov a poruchami vedomia.

Trvanie neurologických symptómov jeniekoľko minút alebo hodín, ale nie viac ako dvadsaťštyri hodín. V niektorých prípadoch, pod rúškom prechodných porúch v obehu, sa vyvinú mikroturzy. Treba poznamenať, že v takýchto prípadoch je veľmi ťažké rozpoznať mikroúraz.

Malígny priebeh esenciálnej hypertenziemôže vyvolať mozgový edém, ktorý je sprevádzaný ostrým nástupom bolesti hlavy, ktorý sa zhoršuje kýchaním alebo kašľom, vracanie, znížená srdcová frekvencia, nauzea, závrat, meningeálne symptómy. V mnohých prípadoch je charakteristická koordinácia pacienta.

Cievne choroby mozgu,čo spôsobuje porušenia v obehu rôznych artérií, charakterizované rôznymi príznakmi, ktoré závisia od nedostatku krvného zásobenia vhodnej oblasti mozgu. Prechodné poškodenie obehu, ktoré ovplyvňuje vnútornú karotickú artériu, môže spôsobiť slovnú poruchu alebo hemiparézu krátkodobého priebehu v opačnej časti tela. Vývoj porúch v obehu vertebrálnych artérií spôsobuje dvojité videnie, bolesti hlavy, poruchy koordinácie.

Pri ťažkej aterosklerotických pri cerebrovaskulárnych ochorení sú vyjadrené v akútnej cerebrálnej obehovej poruchy s rôznymi príznakmi organické povahy.

Ako prejavy treba poznamenať poklespamäť a intelekt, znížená pozornosť, vznik emočnej nestability, patologické reflexie, podráždenosť. Akútne poruchy v obehu môžu viesť k trombóze alebo embolizácii. Tieto stavy sú častou príčinou mŕtvice.

Môžu sa vyskytnúť poruchy krvného obehuvrodený charakter. K patologickým vrodeným malformáciám v cievnom vývoji je vaskulárna malformácia mozgu. V tomto prípade sa pozoruje nesprávne spojenie žily alebo tepny alebo obidvoch. Príčina patológie je stále nejasná. Rozsah týchto patológií môže byť odlišný.

Mnoho cievnych ochorení sa môže zistiť, keďintrauterinný rast. Zvyčajne sa na diagnostiku používa ultrazvuk. Tak sa napríklad stanovia cysty cievnych plexusov mozgu. Toto miesto nemá nervové bunky a zúčastňuje sa na výrobe tekutín. Táto tekutina je nevyhnutná pre vývoj mozgu plodu. V niektorých prípadoch je blokovaný okolitými bunkami. To vedie k vytvoreniu dutiny (cysty).